Skälet till att Christin delvis vistas på Mallorca är att ett av barnen går i skolan där sedan i höstas. Eftersom de inte visste hur det skulle fungera att ha det så, har de tagit en månad i taget, säger hon på telefon till VT.

Nu har de valt att fortsätta läsåret ut, men det är inte så att hon bor där på heltid. Hon och maken turas om att åka emellan.

– Jag bor i Västervik, där jag har företag, jobb och två barn.

Som andre vice ordförande i nämnden har hon ett fast arvode på 6 380 kronor i månaden för det ansvar som följer med uppdraget.

Enligt kommunallagen kan man inte göra uppehåll från ett sådant uppdrag, vilket är möjligt i riksdagen. Om man är sjuk, föräldraledig eller delvis utomlands har man därför att välja på att antingen försöka sköta uppdraget ändå – och få arvodet – eller hoppa av.

– Under den korta tid som varit, tycker jag att det har fungerat. Jag har försökt vara tillgänglig hela tiden via telefon och mejl och har tagit del av rapporter, säger Christin.

Även om hon bara har varit med på ett av fem nämndsammanträden, har hon varit med på flera andra möten, betonar hon.

– Sedan är det inte hållbart under lång tid, om man inte kan vara fysiskt på plats.

Oppositionsrådet Harald Hjalmarsson (M) konstaterar att det inte är optimalt att ha det såhär. Det är inget som fungerar en längre period. Men han säger också att mycket av det politiska arbetet inte kräver en fysisk närvaro. Han tror att vi i framtiden kommer att jobba ännu mer mobilt och pendla mer.