– Jag har tagit slutlig ställning i åtalsfrågan och Harald Hjalmarsson slutdelges, säger chefsåklagare Åsa Adolfsson till SVT.

SVT skriver att slutdelgivning är det sista steget innan det kan väckas åtal. Det betyder att den som är misstänkt får gå igenom materialet i förundersökningen för att ge sina synpunkter eller begära kompletteringar. När det är gjort ska åklagaren besluta om åtal ska väckas.

Harald Hjalmarsson ska alltså bli delgiven misstanke om missbruk av handling och tjänstefel. Det var i samband med SVT:s Uppdrag granskning om bygget av nya Slottsholmen som ändring i e-postmeddelande uppdagades.

Artikelbild

| Harald Hjalmarsson (M) tycker att det är bra med en ordentlig utredning angående ändringar i mejl.

– Det är högst troligen fråga om tjänstefel efter framkomna uppgifter i förundersökningen, säger Åsa Adolfsson till SVT.

När vi når Harald Hjalmarsson under lördagsförmiddagen har han inte fått någon slutdelgivning. Han har heller inte hört något från chefsåklagaren.

– Det är bra att få reda på hur åklagaren ser på detta. Jag ser det som ett fel men inget brott. Det här har dragit ut på tiden och det är bra att det görs ett noggrant arbete för att få fram ett klargörande.

Varför gjorde du ändringen egentligen?

– Det är över ett år sedan och jag minns inte alla detaljer. Det känns väldigt avlägset men det är viktigt att det utreds ordentligt, om det är ett brott eller inte.

SVT uppger att påföljden för tjänstefel är böter eller fängelse i högst två år.