Det var i december 2017 som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet skickade ut en skrivelse till samtliga kommuner i länet och bad dessa att inkomma med svar på hur man arbetar just med de här frågorna. Med i skrivelsen följde en enkät.

– Som myndighet är man ju egentligen skyldig att svara skyndsamt. Från Västerviks kommun fick vi svar i februari så det får nog anses godkänt, säger Gudrun Brunegård (KD).

På måndagen bjöd hon in till presskonferens för att berätta om skrivelsen och om de svar som inkommit.

Artikelbild

| Gudrun Brunegård, KD, tycker att alla kommuner ska ha en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtyck.

– När det gäller Västervik har socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen gått samman och svarat vilket jag tycker är positivt.

– Enligt enkätsvaret har skolkuratorer och skolsköterskor fått kompetensutveckling. Man arbetar nu också med att ta fram en ny riktlinje med handlingsplan.

– Jag har själv en bakgrund som skolsköterska och vet hur viktigt det är att det finns en tydlig plan att luta sig mot, inte minst i akuta lägen då det lätt kan bli förvirrat. Och blir man förvirrad och osäker kan man ju inte vara den hjälpande människa man behöver vara för flickor och pojkar i utsatta situationer.

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hedersrelaterat förtryck en viktig valfråga.

– Vi anser att alla kommuner ska ha en handlingsplan för att förebygga och upptäcka risk för hedersförtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning, säger Gudrun Brunegård.