Strategin tar upp integration inom områden som handlar om arbetsmarknad, bostäder och social sammanhållning. Policyn fick många berömmande ord, men också kritik.

Sverigedemokraterna hade tagit fram en egen strategi. Partiets Tommy Ivarsson menade att det liggande förslaget inte var ärligt med sina syften.

– Målet tycks vara att öka andelen utrikesfödda i kommunen.

I sitt anförande räknade han upp vad han ansåg var en rad negativa konsekvenser av asylinvandring. Han varnade för att stor asylinvandring skulle göra Västervik till en mindre attraktiv kommun, och avskräcka svenskar från att bosätta sig här.

Den som kanske tände till mest av hans anförande var socialdemokraten Sharad Batt, som kom till Sverige 1973. Han sade att man redan nu såg hur de som flytt från krigets Syrien kommit till nytta i Västerviks näringsliv.

– På företaget där jag jobbar, Elfa, har vi inne syrier via bemanningsbolag. Det finns många sektorer som har arbetskraftbrist.

Han anklagade Sverigedemokraterna för att ha en rasistisk människosyn. Både Tommy Ivarsson och partikollegan Bo Karlsson förnekade att partiet gör skillnad på människor utifrån hudfärg.

Däremot föll ett annat partis invändningar i bättre jord hos de övriga partierna. Kristdemokraterna vände sig mot en formulering om att det övergripande målet för strategin är att öka kommunens befolkning.

– Integrationsstrategin ska handla om andra saker, om hur vi genomför integrationsarbetet på bästa sätt, säger Lars-Inge Karlsson till oss efteråt.

Han menar att integration inte bara handlar om nyanlända. Det kan finnas de som bott i landet i många år, eller som till och med är födda här, som behöver integreras bättre. KD fick gehör för sina synpunkter, och några meningar i strategin skrevs om.