Det fanns inga stora beslutsärenden vid mars månads kommunfullmäktige. Däremot fick Dan Nilsson (S) svara på frågor som rörde två ämnen som rört upp känslor de senaste veckorna: Läget i äldreomsorgen och avgiftsbeläggningen av ett antal parkeringar som varit gratis tidigare:

Först ut var socialisternas Jacob Hoffsten, som hänvisade till TV-programmet Opinion Live, där äldreomsorgen i Västervik kom i fokus för några veckor sedan. Där fick Dan Nilsson i direktsändning svara på om det finns en tystnadskultur inom kommunens äldreomsorg.

– Det finns det, hävdade Hoffsten bestämt.

Han ville veta vilka insatser kommunen tänkte sätta in mot tystadskulturen, och för att förbättra arbetsmiljö och omsorgens kvalitet.

Dan Nilsson höll sig framförallt till två käpphästar i sina anföranden: Vikten av att det görs avvikelseanmälningar när personal upptäckter både stora och små missförhållanden i vården.

– Det är så vi kan bli bättre.

Det andra var behovet av ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbetet. Där utlovade han att kommunens HR-avdelning ska sättas fokus på arbetsmiljöarbetet under året som kommer. Dan Nilsson hänvisade också till bra resultat i brukar- och medarbetarenkäter.

Jacob Hoffsten var inte nöjd. Han ansåg att Dan Nilsson undvek vad Hoffsten menar är grundproblemet – att äldreomsorgen är underfinansierad.

En annan av kvällens duster kom att handla om beslutet att införa avgift på flera parkeringar i centrum som hittills varit fria. Moderaten Jon Sjölander tyckte i en interpellation att det borde ha varit ett ärende som skulle ha tagits upp i kommunfullmäktige.

Dan Nilsson beskrev i sitt svar dels hur man handlagt ärendet, dels hur lagstiftningen ser ut. Hans slutsats var klar:

– Ärendet kunde avgöras av kommunstyrelsen.

Där fick han mothugg från flera partier:

– En fråga som berör så många borde ha avgjorts i kommunfullmäktige, tyckte Maud Ärlebrant (KD).

– Det här är ett beslut som kan drabba handeln i citykärnan, sade Dan Larsen (SD).

Dan Nilsson fick stöd av bland andra Conny Tyrberg (C) och Tomas Kronståhl (S) som påpekade att om man inte tagit beslutet om avgifterna så riskerade man ett budgethål på 2–3 miljoner kronor.

Frågan får extra laddning eftersom avgifterna röstades igenom av en knapp majoritet i kommunstyrelsen bestående av S, V, MP och C. I kommunfullmäktige däremot skulle de övriga partierna ha fått majoritet.

– Efter valet har vi fått ett nytt politiskt läge, men kommunledningen har inte anpassat sig efter det. I flera sammanhang har ledningen sagt att det behövs ett nytt arbetssätt med mer förankring och breda uppgörelser. Var ser man det i det här ärendet, undrade Jon Sjölander.