Therese Klingstedt är inflyttad Västervikare, från Linköping.

– Vi flyttade hit 2010 men jag anses nog fortfarande vara något av en nykomling, säger hon.

Hon har egentligen alltid varit politiskt engagerad. Sedan flytten till Västervik har hon varit stödmedlem i Liberalerna i Tjust.

– Jag har inte haft tid att engagera mig i så hög utsträckning tidigare. Men nu, när mina barn blivit äldre, känner jag att jag kan axla en mer ansvarsfull och tidskrävande roll. Det är rätt läge nu, säger hon.

Therese Klingstedt har också valts in som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

– Där känner jag att jag har mycket att bidra med, säger Klingstedt som till vardags arbetar som VA-ingenjör i Vimmerby.

Intressen utanför politiken är dykning (sommartid), jakt (vintertid) och att köra motorcykel. Men det sistnämnda har hon gjort avkall på sedan en tid.

– Politiken tar så pass mycket tid nu att något måste få stryka på foten, konstaterar hon.

När det gäller dykningen är den ofta nyttobaserad förstår man. Therese ligger till exempel bakom initiativet "Skräpdyk" som anordnas i Fiskarehamnen i Västervik i samband med evenemanget Outdoor och i samarbete med Västervik Framåt.

– Då plockar vi skräp i hamnen för att visa vad som ligger där på botten och för att få människor att förstå varför man inte ska skräpa ner, säger hon.

Utöver Therese Klingstedt har ytterligare tre nya ledamöter invalts i styrelsen, nämligen Fredrik Lindström, vice ordförande och Lars Johansson och Ulf Nilsson.