– Såg du debatten i TV4 igår kväll? undrar Martin Johansson, när vi når honom på telefon.

Han, som många andra svenskar, följer valrörelsen intresserat. Framför allt verkar det vara på riksplanet som politiken kan påverka Totebo AB. Bolaget som tillverkar planmöbler har drygt 100 anställda. Lägg till ett 20-tal anställda från Samhall.

För närvarande rullar det på bra, men bolaget har upplevt både upp- och nergångar.

– För oss hänger väldigt mycket på omvärlden. För oss är det framför allt viktigt att det är fortsatt tryck i husbyggandet.

Nybyggnation innebär efterfrågan på Totebos ytbehandlade träskivor till badrums- och köksinredningar. Lägg därtill att husen ska fyllas med möbler.

Goda tider i Sverige är med andra ord goda tider för Totebo.

När vi kommer in på den lokala politiken så riktar Martin Johansson beröm till kommunledningen på en punkt.

– Kommunledningen gör avstämningar med de större företagen, där vi kan informera oss om varandra. Det är viktigt att det fortsätter.

Han har framförallt ett önskemål på den kommande politiska ledningen i Västervik – att man marknadsför kommunen som bostadsort. För Totebo AB är det en utmaning att hitta rätt arbetskraft.

– CNC-operatörer kan vara svårt att hitta, säger Martin Johansson.

Till stor del säger han att företagen själva har ett ansvar för kompetensförsörjningen, men att kommunen är viktig. Då handlar det inte bara om att ha en bra skola, utan att se till att kommunen är attraktiv nog för färdigutbildad personal att flytta till.

Ett alternativ kan vara att inventera bland den befintliga personalen, och vidareutbilda till rätt kompetens. Samtidigt säger Martin Johansson att det är en lösning som tar tid.

Västerviks kommun har långa traditioner av tillverkningsindustri. Statistik visar dock att antalet jobb minskat. En del blir kanske inte förvånade. Bilden av industrin är en stadigt allt mer effektiviserad produktion. Är det en ofrånkomlig utveckling?

– Det behöver det inte vara, svarar Martin Johansson.

Han tror att siffrorna för Västerviks kommun har påverkats av att vi haft några nedläggningar – Akzo Nobel i Gamleby var en stor arbetsgivare.

När man talar om villkoren för företagande i Västerviks kommun så brukar infrastrukturen komma upp. Totebo AB har om möjligt en särskilt utsatt situation med små vägar från E22 eller riksväg 40 fram till Totebo. Martin Johansson håller bara med delvis.

– Visst är det en utmaning, men vi har så mycket erfarenhet att vi inte ser läget i Totebo som någon nackdel.