”I årsredovisningarna från Västervik Framåt AB finns aldrig någon precisering av kommunens bidrag.”

Det är en del av kritiken som Mariann Gustafsson från Vänsterpartiet i Västervik framför i sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl.

Hon skriver att hon i år inte kan godkänna kommunstyrelsens detaljbudget, eftersom summan som är avsatt till att finansiera Västervik Framåt inte är preciserad.

Mariann Gustafsson skriver att hon efterfrågat hur stort kommunens bidrag är varje år och att det året som hon fick svar, handlade det om cirka 12 miljoner kronor till verksamheten.

Hon är också kritiskt till att man, enligt Maiann Gustafsson, inte redovisar vad man får för de pengar man betalar. 61 procent av verksamheten finansieras enligt Västervik Framåts årsredovisning av kommunen, 15 procent av näringslivet, skriver hon också.

Kommunstyrelsen ordförande Tomas Kronståhl säger att han inte delar bilden av bristande transparens.

– Jag anser att det framgår väldigt tydligt, bland annat i det skriftliga avtal vi har med Västervik Framåt. Ett par gånger om året får vi också en tydlig dragning.

– Kommer det till olika projekt under året är det något vi fattar beslut om, det pågår inte i hemlighet.

Finns det anledning att göra redovisningen tydligare?

– Det vi kan fundera på är om vi bör lägga allt i samma post, så att det bli ännu tydligare. Men siffrorna finns där om man vill. Jag vill också framhålla att Västervik Framåt gör ett gott jobb.