Sommaren 2019 ska ett helt nytt äldreboende med 30 platser stå inflyttningsklart i Gunnebo. Redan tidigare stod det klart att socialnämndens hyreskostnader för äldreboenden skulle stiga när man tog gamla Dalsgården ur bruk. Därför beviljades man ett tillskott på 2,5 miljoner kronor om året för att täcka den ökade hyran.

Nu när anbuden för att bygga det nya boendet kommit in står det klart att den summan inte kommer att räcka.

Dessutom har man under arbetets gång upptäckt standardhöjningar som man vill göra. En av dem är att förse boendet med reservkraft. Man vill dessutom ordna laddstolpar så att äldreomsorgen kan köra med elbil, samt bygga ett garage för hemtjänstens elcyklar. Dessutom finns det en idé om att inrätta ett intern-tv-system i äldreboendet. Det skulle ha flera fördelar. En är att tv-systemet skulle kunna användas för interninformation. Till exempel med textmeddelanden om vad som serveras i matsalen. En annan är att då skulle samma tv-apparater finnas i alla rum.

– I dag har ofta brukaren med sig en tv-apparat när de flyttar in. Personalen får faktiskt lägga en del tid på att lära sig hur de olika tv-apparaterna med fjärrkontroll fungerar, säger socialchef Jörgen Olsson.

Den nya hyran hamnar på 3,2 miljoner kronor, med de höjda byggkostnaderna och standardförbättringarna. När socialnämnden behandlade frågan dök idén upp att kolla om man kan få nätoperatören att ta kostnaden för reservkraften. Det finns exempel från andra håll i landet där nätoperatörer tagit på sig att garantera elen till äldreboenden.