2012 togs beslutet att lägga ner fritidsgårdarna Skogshaga och Fågelbäret. I höst kan kommunen komma att öppna ny verksamhet i de södra och norra stadsdelarna i Västervik. Förmodligen kommer mötesplatserna att bemannas av ett mobilt team som alternerar mellan platserna.

En utredning skriver att ett mobilt team har både för och nackdelar.

Teamet kan inte vara på två platser samtidigt. Tanken är den mobila fritidsgården ska ha öppet en eller två vardagar varje vecka på vardera platsen.

Fördelen är att man med begränsade resurser kan söka upp, och ge fler ungdomar vettiga fritidsaktiviteter.

I de norra stadsdelarna pekas den gamla fritidsgården på Skogshagaskolan ut som en lämplig lokal. I de södra stadsdelarna finns två möjligheter. Antingen lokaler på Fågelbärets skola, eller att hyra in sig i den lokal där fritidsgården tidigare höll till.

– Kommunstyrelsen beslutade om ett försök under hösten för att ser hur stort behovet är, säger Tomas Kronståhl (S).

Förvaltningen hade förslagit ett test mellan september och november. Politikerna valde att sträcka ut försöket till årsskiftet. Därefter ska det utvärderas.