Sedan i januari drivs den trätekniska utbildningen med åtta elever. Det var arbetsförmedlingen som såg att det fanns ett behov på arbetsmarknaden.

Resulatet blev en utbildning som är ett samarbete mellan Västerviks gymnasium och Träcentrum i Nässjö.

– Arbetsförmedlingen har tagit hjälp av Träcentrum i andra sammanhang och vet att de är bra. Därför tog vi hjälp av dem, säger Liselotte Bellman, på Arbetsförmedlingen.

Artikelbild

| Ny teknik. Finsnickeriutbildningen handlar inte bara om hantverksmässigt arbete. Läraren Esmail Alizi, i förgrunden demonsterar en CNC-maskin. Mohammed Kazan, Saeid Mohammad, Manssour Irairah och Mowayad Alahmad tittar på.

Träcentrum är stiftelseägd och arbetar med utvecklings- och utbildningsfrågor åt träindustrin. Resultatet blev en 35 veckor lång utbildning – den ska även innehålla utbildning ute på arbetsplatser.

Finns det arbetsgivare i träbranschen i Västervik?

– Ja, vi har Totebo och Mellbloms i Gamleby, säger Christer Hultman, lärare på finsnickeribranschen.

Han nämner även de marina företagen i Västervik som Windy som möjliga arbetsgivare. Liksom byggbranschen.

Att det rör sig både vuxenelever och gymnasieelever ser man som en fördel. Läraren Esmail Alizi tror att de vuxna eleverna kan fungera som förebilder för de yngre.

– Det här är människor med många års yrkeserfarenhet som är väldigt motiverade.

Från en kommuninvånare som närmast kommer från Akzonobel i Gamleby till nyanlända som arbetat med träteknik i sina hemländer. Mohammed Kazan och Manssour Irairah har lång yrkeserfarenhet.

– Mycket är sig likt, även om en del maskiner är nya, säger de.

– Även om de kan yrket är det bra att de lär sig svenska säkerhetsföreskrifter, säger Marie Palm från Träcentrum.

Vad innebär uppdragsutbildningen för finsnickeriprogrammet?

– Vi ser det som en bonus. I övrigt går det bra för programmet. Inför nästa läsår har vi sju förstahandssökande, säger rektor Dennis Fagerudd.