Efter valet 2014 hette de tre ledande politikerna i Västerviks kommunstyrelse: Tomas, Mats och Harald.

Fyra år senare heter politikerna i topptrion Dan, Conny och Harald. Det är alltså fortsatt total manlig dominans i toppen.

Inför valet gick några partier fram med listor med varannan damernas.

Men hur blev det efter valet? När de mer inflytelserika posterna skulle fördelas?

Om den politiska makten i Västervik är en pyramid så är basen kommunfullmäktige. Av 57 ledamöter är 23 kvinnor, runt 40 procent. Det är en minskning med sju procent mot 2014.

Nästa steg upp i pyramiden utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser. Här sjunker den kvinnliga representationen till 34 procent. Även här har det minskat jämfört med 2014. Då var andelen kvinnor 40 procent.

Trenden är att ju högre upp i pyramiden vi kommer ju lägre blir andelen kvinnor. Undantaget är gruppen ordförande och vice ordförande i styrelserna och nämnderna. Här är andelen 37,5 procent, och det är dessutom något bättre än 2014.

Framförallt är det bland viceordföranden som vi hittar kvinnorna. Av tio ordförande för kommunala nämnder och bolagsstyrelser är bara två kvinnor.

Både socialnämnden och Västerviks Bostads AB har kvinnliga ordföranden, och hade det även 2014.

I pyramidens topp finns de tre ledande politikerna i kommunstyrelsen: Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Dessa politiker har i praktiken heltidsuppdrag. Alla tre är män, och så var det även 2014. Senast Västervik hade en kvinna i topptrion var 2006, då lämnade Anita Bohman kommunstyrelsen.

Anita Bohman är för övrigt den enda kvinna som varit kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun, mellan åren 1995 och 2002.

Under en kort period, 2003, var två av de tre ledande KS-politikerna kvinnor: Camilla Eriksson (C) och Anita Bohman (S) var första- respektive andra vice ordförande, när Harald Hjalmarsson (M) var ordförande.

Starkast kvinnorepresentation kommer att finnas i Västervik Resort AB:s styrelse efter årets bolagsstämma. Där kommer fem av nio ledamöter att vara kvinnor. Näst högst representation har socialnämnden med fem kvinnor av elva ledamöter.

Lägst andel kvinnor kommer Västervik Miljö och Energi AB att ha med en kvinna av nio ledamöter. I Västervik Förvaltnings AB är en av fem ledamöter en kvinna.

Solveig Thorngren (S), som blir ensam kvinna i Västervik Miljö och Energi, har många år bakom sig med styrelseuppdrag i den tekniska delen av kommunens förvaltning. Det är den del av politiken där kvinnorepresentationen är sämst.

– Kvinnor brukar snarare söka sig till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, säger hon, men tillägger att hon för egen del tycker att frågorna i Västervik Miljö och Energi är oerhört intressanta.

Spontant säger hon att hon aldrig stött på att de manliga kollegorna inte skulle ta hennes åsikter på allvar bara för att hon är kvinna.

Vore det bra med fler kvinnor i styrelsen?

– Finns det bara de som är intresserade vore det naturligtvis bra.

Fotnot: De nämnder och styrelser som ingår i undersökningen är: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Västervik Förvaltnings AB, Västervik Miljö- och Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB, Tjust Fastigheter AB och Västervik Resort AB.