Moderaten Harald Hjalmarsson och socialdemokraten Ulf Nilsson låter samstämmiga i sin analys av innehållet i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018 till 2029:

På pluskontot:

En ny dragning av E22 förbi Söderköping ser ut att bli av. I dag är färden genom Söderköping en flaskhals för den som ska norrut. Sommartid finns problem köbildning i samband med broöppningar.

Det ska bli 2+1 på E22 från Jämserum, i norra Oskarshamns kommun, till Verkebäck. Harald Hjalmarsson noterar dock att trafiksituationen i själva Verkebäck inte kommer att göras vid.

Till det negativa:

Inga pengar till Tjustbanan, eller till väg 35 mellan Överum och Åtvidaberg.

– Det gör inget åt den dåliga förbindelsen mellan Västervik och Linköping, som är vår närmaste tillväxtmotor, säger Harald Hjalmarsson.

I transportplanen finns Ostlänken med. Ett nytt dubbelspår mellan Linköping och Järna, utanför Södertälje. Det möjliggör höghastighetstrafik med tåg.

– Frågan är hur vi i Västervik ska ansluta, med Tjustbanan i Linköping, eller ska vi ta bil eller buss till Norrköping? funderar Harald Hjalmarsson och fortsätter:

– Så som planen ser ut lutar det åt det senare.

Trafikverkets plan är bara ett förslag. Regionförbundets ordförande Ulf Nilsson säger att det väger tungt, men det slutliga beslutet fattas i vår. Fram tills dess kommer många instanser att försöka påverka prioriteringarna i förslaget.

Innebär det en möjlighet eller risk för länet? Finns det en risk att projekt skjuts framåt i tiden när andra större regioner sagt sitt?

– Jag tror inte det, säger Ulf Nilsson.

En sak saknar i han i transportplanen. Söderut är Mönsterås en annan flaskhals. Där fanns ett förslag till uppgörelse mellan stat och kommun. Där backade kommunen. Något han tycker är synd.

– Det är enda platsen i länet där det är rödljus vid E22.

När det gäller järnvägen så har han inte gett upp. Länet kommer att fortsätta att arbeta för Tjustbanan och Stångådalsbanan.

– Vi kommer att erbjuda Trafikverket en medfinansiering.

En annan fråga är Södra infarten till Västervik. Den nämns inte i planen. Många är rädda för att kommunen i stort sett kommer att få betala den själv. Harald Hjalmarsson ser dock en möjlighet. I transportplanen finns ett anslag till trafik i stadsmiljöer.

– Det är stora pengar. Där trycker man hårt på satsningar som kan underlätta för kollektivtrafiken. Med en kollektivtrafikfil skulle vi kunna få bidrag den vägen.

Centerpartiet i Kalmar län är missnöjda med innehållet i planen, och de lägger en stor del av ansvaret på den lokala S-ledningen:

– Med ett S-lett län och en S-ledd regering kan man inte tolka det på annat sätt än att de socialdemokratiska företrädarna för Kalmar län inte har engagerat sig tillräckligt i frågan, skriver man i ett pressmeddelande.