Det var tre frågor som ställdes i en motion från Socialisterna Välfärdspartiet.

Svaren från kommunens gymnasie- och grundskolerektorer ger inget alarmerande resultat. Gymnasierektorerna svarar nej på alla frågor – utom en rektor som som svarar "vet ej".

De grundskolerektorer som svarat på enkäten, säger att inga elever är undantagna från sexualundervisningen. Det händer att man delar upp klasser vid idrottslektionerna, men då gör man det av praktiska skäl. Man vill vara mindre grupper. Det finns även elever som slipper att klä om sig med de andra, men det görs av hänsyn till elevernas egna behov.

Artikelbild

| Motionär. Johannes Regell (SV) skrev motion om hedersförtryck.

– Det finns alltid elever som inte tycker om att klä om sig med de andra, säger skolpolitikern Annette Torstensson (C).

Undersökningen presenterades vid barn- och utbildningsnämndens möte i veckan. Alla partier utom två var nöjda med redovisningen. Socialisterna och Välfärdspartiet hade velat ha en djupare redovisning.

– Men det här var de frågor vi fått i uppdrag att besvara, säger förvaltningschefen Magnus Bengtsson.

Frågorna var bara en del av motionen. Motionären Johannes Regell efterlyste även en handlingsplan mot hedersförtryck. Där håller kommunen på att ta fram riktlinjer för våld i nära relationer. Hedersförtryck anses vara en form av familjevåld.