Förra sommarens extrema värme orsakade en längre och tidigare algblomning än vanligt. Vanligtvis börjar blomningen i slutet av juni/början av juli. Förra sommaren började det redan i början av juni. Maya Miltell, Informationscentralen för Egentliga Östersjön, berättar lite mer om alger:

– Det finns alger i havet, nere i vattenmassan, sen finns det den ytnära algblomningen, eller cyanobakterier, som blomningen består av. Algblomningen sker när vattentemperaturen stiger och den ytnära algblomningen beror på väder och vind.

Hon förklarar att ansamlingen av ytnära alger skapar den gula ytan som folk kopplar till alger.

– Koncentrationen av alger gör dem lite giftiga och framförallt ser det lite äckligt ut så folk vill inte bada och liknande.

Kan förra sommarens extrema värme ha någon inverkan på algblomningen i år?

– Det är svårt att säga det. Då skulle vi behöva ta reda på hur mycket algblomning det är nere i vattenmassan. Blomutbredningen är väldigt olika från år till år, svarar Maya Miltell.

Enligt algrapporten från Länsstyrelsen i Kalmar Läns hemsida finns det för tillfället mycket alger i vattnet utanför Västervik. Vid Hässelö/Klintemåla är det bitvis riklig algblomning och ytansamlingar.

Själva algblomningen skiljer sig inte så mycket från andra år. Tecknen på blomning i Östersjön kom vid månadsskiftet juni/juli.

Tidigare stod i texten att algblommningen ännu inte kommit igång i länet – detta är nu ändrat.