Tidigare i år lämnade en person in ett e-förslag om att invånarna borde få rösta om den omdebatterade södra infarten. Valet kunde ske i samband med höstens val till riksdag, kommun och landsting, tyckte förslagsställaren.

Nu har kommunstyrelsen behandlat ärendet och konstaterat att en sådan omröstning inte kan bli aktuell. Dels anses inte kommunallagens krav på folkinitiativ vara uppfyllt. För det krävs att minst tio procent av de röstberättigade ställer sig bakom initiativet.

Fullmäktige skulle visserligen själv kunna ta initiativ till en rådgivande folkomröstning, men i sådant fall måste samråd ske med Valmyndigheten senast tre månader före valdagen vilket nu är för sent då valet hålls den 9 september.