Marieborgsskolan har länge haft problem med trångboddhet och då klassrummen inte längre räcker till har några elever sedan en tid tillbaka haft sin undervisning i Marieborgskyrkan. Matsalen försvann från skolan för 17 år sedan och sedan dess har barnen hämtat mat i korridoren och ätit i sina klassrum. Henrik Arkåsen som har barn på skolan säger att det aldrig hade accepterats att vuxna på en arbetsplats inte hade haft ett ordentligt ställe att äta sin lunch på.

– Det är svårt att få arbetsro när de ständigt är i klassrummet.

Han säger att det delvis är en fråga om hygien.

Artikelbild

| Farligt. När barnen tar sin mat i korridoren blockeras en branddörr av matvagnen.

– De tar sin mat i korridoren bland blöta ytterkläder och skor och i klassrummet har de en liten diskho som 28 personer ska tvätta sig och fylla på sina glas i.

I riktlinjerna för kommunens skolors kostverksamhet står det att eleverna ska få välja mellan två rätter varje dag. På Marieborgsskolan går inte det på grund av utrymmesskäl. Trängseln gör dessutom att matvagnarna ställs framför utrymningsvägar i korridoren.

– Det här lirar illa på så många vis, säger Henrik Arkåsen.

Gunnar Jansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att han förstår irritationen. Han säger att de ser över skolan och att det ska fram en matsal, problemet är att marken runt om skolan är prickad och därmed svår att bygga på. Ett annat alternativ är att bygga på en våning på byggnaden som i dag finns bakom skolan men då måste man göra förstärkningar.

Artikelbild

| Vill ha ändring. Henrik Arkåsen har barn på Marieborgsskolan och han vill att de ska få en egen matsal.

– Jag tror att vi måste bygga till men det tar tid innan vi får någon ny byggnad. Jag skulle ha velat haft det här ur vägen för länge sen.