Under måndagen presenterade regeringen sin transportplan för åren 2018–2029, som är en nationell plan för infrastrukturen på totalt 700 miljarder kronor. Satsningen beskrivs av regeringen som den största järnvägssatsningen i modern tid, och upprustning för flera järnvägar och vägsträckor i södra Sverige presenterades. Det innebär modernisering, upprustning och nya järnvägsbyggen i län som Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Men Tjustbanan, som transporterar tåg mellan Västervik och Linköping, ser inte ut att få någon upprustning, trots att drygt var tredje tåg var inställt under 2017. Inte heller finns väg 35 mellan Överum och Åtvidaberg med i planen.

– Vi från regionen i Kalmar län har drivit frågan att man borde ge ett uppdrag att se över regionala järnvägar, men tyvärr finns inte det med i planen . Det som finns med är kust till kustbanan, som går från Kalmar till Växjö, men ingenting om Tjustbanan eller Stångådalsbanan. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, säger Harald Hjalmarsson (M)

Vilka positiva satsningar för Västervik presenterades?

– Det positiva med planen är att de förslag som låg på E22 för vårt län och kommun blir av. Och det förslag som kanske berör oss allra mest, att Förbifart Söderköping byggs. Även förbindelsen mellan Gladhammar och Verkebäck finns med i planen. Man ger även möjlighet för trafikverket, att genom nollvisionen, kunna sätta upp mitträcken och få 2+1-väg. Men tyvärr finns ingenting om vår järnväg eller väg 35 med.

Hur ser framtiden ut för Tjustbanan?

– Man måste under den närmsta mandatperioden hitta en långsiktig lösning för Tjustbanan. Det kommer krävas mycket för att den ska bli konkurrenskraftig, vi måste få ner restiderna så det blir möjligt att studie- och arbetspendla. Insatser för detta finns inte med i nationella planen, så det betyder att vi kommuner i länet måste avsätta medel till detta. Så just nu är jag lite nedstämd av beslutet, avslutar Harald Hjalmarsson.

Flera stora satsningar presenterades för Kalmar län. Bland annat att bygget av Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge, upprustning av Ölandsbron samt en ny sträckning av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck. Även bygget av Förbifart Söderköping presenterades, där trafiken som idag går genom Söderköping, ska ledas om och gå runt staden.