– Vi kommer att genomföra en utbildningsinsats, säger kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén.

Tanken är att både nytillkomna och äldre ledamöter ska diskutera kommunfullmäktiges roll i kommunen.

– Vi kommer att inleda med att låta en ny och en mer erfaren politiker få komma med sina reflektioner från scenen. Därefter kommer det att bli gruppdiskussioner, säger Sverker Thorén.

Framöver ska kommunfullmäktige anta en ny arbetsordning. Därför tycker Sverker Thorén att det passar bra att ta en diskussion om fullmäktiges uppgifter nu.

– Jag vill inte ställa i kommunfullmäktigemöten i onödan, säger han.

Mötet hålls måndagen den 28 januari.