I oktober 2016 ansökte en av de intagna på anstalten Västervik norra om att få träffa en tandläkare eftersom han bitit av två plomber i kindtänderna. Ett par veckor senare fick han tandläkartid och där konstaterades det att han behövde rotfylla två tänder. I december skickade den intagne in en anmälan till JO – Justitieombudsmannen – och berättade att han ännu inte fått någon hjälp och att han haft tandvärk i tre månader.

Anstalten uppger dock i sitt svar till JO att den intagne mannen inte sagt att han hade så pass ont att han behövde akut tandläkarvård. Tandläkaren som besökt anstalten har uppgett att mannen behandlats vid tre tillfällen sedan den första undersökningen.

JO anser att ärendet är utrett, men riktar kritik mot anstalten då man inte skrivit något om saken i den intagnes journal.