Skälet är den dåliga trafikmiljön runt skolan "med barn som springer på gatan samt cyklande barn på väg till skolan, som får kryssa mellan bilarna."

Förslaget skulle innebära att en sträcka av Fabriksgatan skulle enkelriktas för att ge plats åt cykelbanan. Vinsterna är två enligt förslagsställaren. Biltrafiken minskar med 50 procent. Dessutom kan ingen köra fram med bil och stanna framför skolan.