Under hösten var företagsklimatet och kommunens tapp i Svenskt näringslivs ranking på många företagares läppar. Västerviks kommun sjönk kraftigt och hamnade på plats 263 av 290, ett tapp på 92 placeringar. Efter det hölls bland annat ett stormöte mellan Västerviks kommun och företagare, arrangerat av Västervik Framåt. Thomas Eriksson är vd för Västervik Framåt och en av dem som reagerade på resultatet.

– Det var rätt jobbigt när resultatet kom. Det stora tappet i rankingen var överraskande. Det första vi gjorde var att rannsaka oss själva, vad har vi för del i det här? Samtidigt kände jag inte riktigt igen mig i resultatet.

Rankingen jämför kommuner med varandra och undersöker attityder. Står en kommun stilla, medan de andra går framåt så halkar man ner på rankingen.

Artikelbild

| Thomas Eriksson, vd Västervik framåt, säger att vägen framåt är lyhördehet och service.

– Det kan vara lite missvisande. 89 företag svarade av 175 tillfrågade. Målgruppen är 1 200 företag i kommunen med minst en anställd. Man undersöker attityder. Det visar inte alltid sanningen utan mer företagens förväntan.

– Samtidigt finns det så klart stora lärdomar att dra av resultatet, allt är inte attityder. Det sammanfattade omdömet ligger på 3,2 av 6. Det är inte ett bra resultat.

Han konstaterar att det nu handlar om att jobba framåt, och påverka attityder genom att ändra arbetssätt.

– Jag tror att det här blev en ögonöppnare för många. Från vårt håll kan vi bara en bro mellan företagarna och kommunen. Mötet vi höll kan vara en bra form för det, att skapa arenor med öppen och ärlig dialog.