– Det har gått så långt att villaägare börjat inhägna sina trädgårdar elstängsel, skriver han i en motion till Västerviks kommunfullmäktige.

En lösning tror Jalkteg är att placera ut vildsvinsfällor, och hänvisar till ett försök i Markaryds kommun. Där används fällor där upp till 15 vildsvin kan fångas in. Därefter får kommunens jägare avliva djuren.