I en motion som lämnats in till kommunfullmäktige i Västervik föreslår KD att kommunen inför ett föräldrakontrakt mellan föräldrar och skola. I kontraktet ska lärarens uppdrag klargöras och det ska vara tydligt vad skolan förväntar sig av föräldrarna. Detta för att tydliggöra vilka roller och vilket ansvar skolan respektive föräldrarna har.

– En god samverkan mellan hem och skola är viktigt och när det gäller rollerna är det inte otänkbart att det finns anledning att förtydliga vilka uppgifter vi har, säger Magnus Bengtsson, skolchef i Västerviks kommun.

– Föräldrars delaktighet är viktigt för barnens utveckling i skolan.

KD föreslår också en föräldrautbildning. Där vill de att skolan ska ordna särskilda utbildningsträffar där skolan ska ge föräldrarna verktyg för att stötta sina barn. Träffarna tycker de bör ske utanför skoltid, så att så många som möjligt kan delta, och att de förläggs första året på varje stadium, en i ettan, en i fyran och en i sjuan.

Med den här satsningen tror KD att skolorna mer aktivt skulle kunna involvera föräldrarna i barnens lärande och ge föräldrarna praktiska råd om hur de kan skapa en god studiemiljö för barnet hemma.

– Utan att ha sett motionen kan jag i alla fall säga att det alltid är bra om både föräldrar och elever har positiva förväntningar på skolan, säger Magnus Bengtsson.

Anledningen till att KD har tagit initiativet till den här motionen är att de tycker sig se en utveckling där anmälningar om lärare som kränkt elever ökar. Det anser de gör att lärarnas legitimitet och auktoritet urholkas.

”Vi riskerar att få lärare som blir både osäkra och rädda och till slut leder det till att man inte kan

upprätthålla ordning och en god undervisningsmiljö”, skriver de i motionen.

– Det kommer anmälningar emellanåt, men jag vet inte om det har ökat just i Västervik, säger Magnus Bengtsson.

– Däremot tycker jag mig se en förändring i attityden till lärare generellt och dessvärre även till lärares kompetens. Jag tror det kan finnas all anledning att titta på om det finns behov av att tydliggöra våra roller, så att föräldrar inte förväntar sig sådant som inte ligger på skolan att hantera.