Partiet vill avsätta totalt 800 miljoner kronor per år för att öka rekryteringen av vårdpersonal på orter med rekryteringsproblem. Förslaget innebär att fördubbla lönen till fasta läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, som förbinder sig att jobba på en landsbygdsort under minst två år.

– En positiv konsekvens är att möjligheten att bemanna Överumsmottagningen från Gamleby skulle öka, när mottagningen i Gamleby har bättre bemanning. Kostnaden för landstinget skulle snarast bli lägre än med dagens dyra bemanningsbolag, säger Gudrun Brunegård, oppositionslandstingsråd.

Hur är läget hos kommunens hälsocentraler på landsbygden?

– De är beroende av bemanningsbolag. Vårdcentralen i Överum har ju stängt sedan en tid tillbaka, och i Gamleby har man brist på både fasta läkare och distriktssköterskor. Förslaget skulle medföra bättre kontinuitet för patienterna, som idag ofta får hålla till godo med olika stafettläkare vid varje besök.