I en motion till landstingsfullmäktige skriver de båda att de vill ha en utredning om så kallade doulor och kulturtolkar vid förlossningar. En doula är en person som kan ge känslomässigt stöd under en förlossning, men som inte har något medicinskt ansvar.

Man beskriver att det i dag finns områden, där det finns många nyanlända, där doulor ger särskilt stöd och som samtidigt fungerar som kulturtolkar. Man skriver: "Gravida kvinnor som inte talar svenska kan på så sätt få en stödperson under graviditet, förlossning och eftervård. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen."

Lena Arvidsson är chef för kvinnokliniken på Västerviks sjukhus. Hon säger att hon inte har några synpunkter på motionen och säger att de som ska föda alltid är välkomna att ta med sig en egen doula.

– En del, även svenska kvinnor, har med sig en släkting eller någon annan kvinna som kan fungera som en doula, säger hon.

Hon berättar att man använder sig av telefontolkar om det behövs, men då innan och efter själva förlossningen.

– Vid en förlossning, i det akuta skedet, fungerar det ändå. Det brukar aldrig vara några problem, säger hon.