I dagsläget ställs krav på en behovsbedömning för att få en plats i ett äldreboende. Det anser Kristdemokraterna i Västervik är ett feltänk, skriver de i en motion till kommunfullmäktige. I stället föreslår de att en äldreboendegaranti ska införas vid en viss ålder.

"Vårt förslag om en äldreboendegaranti innebär att beslutet att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller äldreboende helt ska vara den enskildes." skriver KD i sin motion.

Att frångå behovsbedömningen, skriver de, kan ses som ett avsteg från nuvarande lagstiftning. Men Kristdemokraterna i Västervik vill att kommunstyrelsen ska klarlägga vad som är möjligt att göra för att kommunen ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti.