Ibland kan vägen från idé till avtal ta åratal. Ibland går det desto snabbare.

I början av december blev Michael Carlsson, som driver KustCamp uppringd:

– Vi har ett hus som vi tror skulle passa som vandrarhem. Skulle ni vara intresserade av att driva det?

På fredagen offentliggjordes att Kustcamp tar över "Kulturhuset" i Västervik, och att huset ska byggas om till vandrarhem med siktet inställt på premiär till sommaren.

Hur många rum och bäddar blir det?

Michael Carlsson och Pernilla Eriksson från KustCamp ler när de hör frågan:

– Det varierar från dag till dag, och timme till timme. Ena stunden vill göra ett rum lite större än ett annat, men det ska bli ungefär 50 bäddar.

Fasaden ska bestå

De senaste åren har huset använts för utbildningsändamål. Planlösningen är öppen med stora rum. Under våren ska det upp väggar så att det blir fler mindre rum.

Michael Carlsson är ändå nöjd med den öppna planlösningen. Brandreglerna är hårda för vandrarhem och hotell. Hade det redan varit en massa smårum hade risken varit att man ändå fått riva väggar, för att bygga nya brandsäkra väggar.

Han betonar också att även om det kommer att bli förändringar invändigt så ska inte huset byggas om utvändigt.

– Däremot kommer vi att göra en uppsnyggning.

Under den senaste tiden, då huset stått tomt, har det höjts kritiska röster mot att det ser risigt ut.

Kafémöbler på torget

I bottenvåningen ska det finnas en frukostmatsal, som även ska tjäna som kafé.

– Vi har pratat med kommunen om att kunna ställa upp kafémöbler på torget utanför. På så sätt öppnar vi huset för allmänheten.

I dag driver KustCamp tre campingplatser, två i Valdemarsviks kommun och en i Gamleby. Hur stort är steget till vandrarhem?

– Vi hyr ju ut stugor. Det här är ungefär samma sak, säger Michael Carlsson, som räknar med att kunna dra nytta av sin mångåriga erfarenhet från besöksnäringen.

Än är det inte klart om vandrarhemmet kommer att ansluta sig till något av de nationella nätverk som finns, som STF eller SVIF.

– Det pågår förhandlingar, säger Michael Carlsson.

I dag saknar Västervik något större vandrarhem. Före detta Hotell Malmen har vandrarhem, och några hotell i staden har rum som marknadsförs som vandrarhemsrum. Även om konkurrensen hade varit hårdare hade KustCamp slagit till.

– Läget, mitt i staden är oslagbart, säger Michael Carlsson.

Huset har anor från 1795. Under många decennier på 1900-talet var huset Västerviks bibliotek.

– Min mamma har berättar att första gången när hon fick cykla själv var det hit för att låna böcker, berättar Pernilla Eriksson.