Sommarskolan vänder sig i första hand till elever i åttonde och nionde klass, samt gymnasieelever, som riskerar att inte nå upp till målen i svenska, matematik eller engelska. I mån av plats kan av även sjundeklassare få delta.

Undervisningen kommer att äga rum sex timmar om dagen under två sommarveckor på Ludvigsborgsskolan. Eleverna kommer att få lunch. Kommunen har arrangerat sommarskola under många år, och grundskolechefen Ewa Myhrén säger att undervisningen ger resultat.

– Vi har sett att cirka 25 procent av de elever som går sommarskolan når målet i det ämne som de läser.

Att delta är frivilligt för eleverna, men Ewa Myhrén bedömer att en stor del av de ungdomar som behöver extraundervisning antar erbjudandet.

– Eleverna tar ansvar för sina studier.

Inför sommarskolan får de lärare som leder undervisning från elevernas hemskolor om vad det finns för träningsbehov. Kommunen trycker på att verksamheten leds av legitimerade och erfarna lärare. För några år sedan avstod kommunen från att arrangera sommarskola just för att det var svårt att i hitta kvalificerad personal.

– Det är viktigt att det är hög klass på undervisningen, säger Ewa Myhrén.