Förändringarna påverkar 13 linjer i länet och är tänkta att börja gälla från den 17 juni. Det var Östra Småland som var först med att rapportera om detta.

Det är ett sätt att möta det som för oss kan bli ordentligt ökade bränslekostnader, enligt KLT:s ekonomichef Anna Nyström.

Förslaget är överlämnat till politikerna i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar, som tar beslut vid sammanträdet på fredag.

Artikelbild

| De tidtabellsjusteringar KLT nu föreslår är ett sätt att möta det som kan bli ordentligt ökade bränslekostnader framöver

KLT:s chef, trafikdirektör Carl-Johan Bodell, säger till VT att inga hela linjer läggs ned, utan bara enstaka turer med alltför få resande.

– På de större stråken, exempelvis linje 35 Västervik–Hultsfred, har vi ett bra resande. Där blir det inga indragningar. Det är i stället främst på landsbygdslinjer, där knappt någon åker, som vi minskar antalet avgångar.

– För er i Västervikstrakten föreslås en enda indragning. Det är Linje 10 inne i centrum vars sju turer på lördagar ställs in, säger Karl-Johan Bodell.

Centrumlinje 10 kör sträckan Tre Bröders väg–Resecentrum–Ljungheden och tillbaka.

– Där har vi i dag i snitt bara två resande per lördagstur. Det är för dåligt.

Allt högre bränslepriser borde väl göra att fler ställer bilen, och börjar åka buss?

– Självklart hoppas vi på det, säger Karl-Johan Bodell som berättar att även länets närtrafikområden framöver ska ses över med avseende på antalet resemöjligheter per dag. Där kan det bli färre dagliga, anropsstyrda resemöjligheter. Där alla alltså kan ringa och boka sin resa.