Säg att det går bra både i riksdags- och kommunvalet. Vad väljer du – riksdagsposten eller posten som kommunstyrelsens ordförande?

– Jag har förstått att det är en intressant för fråga för er journalister, men för mig är det en väldigt enkel fråga. Vad vi väljer nu är vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. När vi sett vilka som kommit in i fullmäktige så är det den gruppen som tar diskussionen om olika poster. Frågan är hypotetisk.

Socialdemokraterna har varit tydliga med vem som är deras kandidat. De tror att väljarna vill veta det. Varför resonerar ni på annat sätt?

– Vad socialdemokraterna tycker får stå för dem. Det här är ju första gången som jag är på både kommun- och riksdagslistan. Det kan ju inträffa en situation där man har ett val, och då kommer jag att resonera noggrant med min fullmäktigegrupp.

Tror du inte att ledarskapet kan vara viktigt för väljarna? Man ska klara av att omsätta sin politik i praktiken.

– Ledarskap har väldigt mycket med person att göra. Mitt ledarskap bygger både på att man ska kunna jobba tillsammans i gruppen, och våga vara den som kliver fram när det blåser. Där är det ett oskrivet kort från Socialdemokraterna. I Moderaterna ser vi att vi har en topp fem som är väl rustade för att kunna göra det.

Har ni säkrat så att de som är topp fem verkligen har tid, möjlighet och lust att ta tunga uppdrag?

Artikelbild

Harald Hjalmarsson (M) är kritisk till hur kommunens bedrivit sitt näringslivsarbete under de gångna fyra åren. Det har varit oklart vem som haft ansvar för olika saker.

– Vi har säkrat det på så sätt att vi sagt att den här diskussionen ska vi ta efter att vi har sett resultatet.

Harald Hjalmarsson befarar att årets valresultat kommer att bli ovanligt ovisst. Det kommer inte att synas en tydlig majoritet redan på valnatten.

Artikelbild

| Blivande riksdagsman eller blivande kommunalråd? Harald Hjalmarsson finns på två valsedlar.

Vad ser ni för möjligheter till att bilda en koalition?

– Vi har ett förstahandsalternativ, men vi vet inte vad de andra partierna tycker. Vi hoppas att Centerpartiet ska ta sitt förnuft till fånga och ingå i ett alliansalternativ. Det kan bli så att det måste ingå fler partier för att det ska bli en majoritet, eller så kan det bli ett minoritetsstyre. Jag tycker att det bästa för kommunen vore om det blev en stark majoritet.

Skulle Sverigedemokraterna kunna ingå i en koalition?

– Vi ser inte det som ett alternativ. Däremot säger vi att de som vill stötta oss får göra det.

Ni har ju varit i opposition i fyra år – efter att ha lett kommunen i tolv år. Vad hade ni gjort annorlunda under den här tiden?

– Vi är kritiska. Trots att vi har haft högkonjunktur med stora skatteintäkter så ser vi inte att majoriteten har utnyttjat tillfället. De utvecklingsprojekt som vi tog initiativ till har kommit på plats nu. Vad vi saknar är projekten som ska komma i framtiden. Det står en sämre konjunktur för dörren. Vi börjar redan nu tappa skatteintäkter. Det var under de här fyra åren man skulle ha förberett sig.

Ni har drivit digitalisering som en viktig fråga. Varför?

– Det är ett exempel på hur kommunen kan jobba effektivare. Vi ser att vi behöver fler som kan jobba med äldre, och med barn. För att frigöra så att fler kan göra det, behöver vi hitta andra arbetssätt. En motion som vi fått igenom är att hela processen med att söka ekonomiskt bistånd ska digitaliseras.

I våras granskades du och kommunen av Uppdrag Granskning. Finns det något som kommunen kan lära sig från reportagen om Slottsholmen och flygplatsen?

– Vi har fått information bara för en månad sedan i kommunstyrelsen om att man håller på att dra lärdom av granskningen. Efter att man beställt den externa advokatgranskningen så har det lyfts fram ett antal förbättringsområden. Till exempel rutiner om vi får en fråga om ett fastighetsköp.

Bör kommunen ställa ytterligare krav när det gäller att uppfylla exploateringsavtalet på Slottsholmen?

– Jag har hela tiden, även innan granskningen, sagt att jag förutsätter att det kommer att finnas hotellboende på Slottsholmen. Jag undertecknade exploateringsavtalet och vet vad som står där. Det kommer att prövas bara inom någon månad hur parterna uppfyllt sina åtaganden – då får vi se om det finns anledning till att omförhandla något.

Det finns uppgifter om att bärigheten i den gamla delen av banan på flygplatsen behöver förbättras. Vad är din bedömning – krävs det ytterligare investeringar i flygplatsen?

– Här är det uppenbart att kommunen och Uppdrag Granskning har olika åsikt. TV-programmet påstår att banan inte kommer att kunna användas. Det ska bli intressant att se när vi kan döma av den frågan. Det kommer att ge sig när Trafikverket tagit fram en inflygningsprocedur för flygplatsen. Jag tror att vi har fått rätt underlag, och att vi har gjort rätt investering.

Till sist: Vad är kommunens största utmaning under den kommande mandatperioden?

– Det är tveklöst den nya konjunktur vi är på väg in i, inte minst med tanke på det jag sade tidigare: Att kommunen inte förberett sig.

Läs mer: I webb-tv-intervjun diskuterar Harald Hjalmarsson bland annat näringslivs- och trygghetsfrågor.