"Jag tycker att kommunen ska köpa tillbaka Lögarebergen samt Roddklubben förutsatt att priset är rimligt", skriver Jon Sjölander i ett inlägg på Facebook.

Inlägget får säkert en del att höja på ögonbrynen. Att en moderat föreslår att privatägd egendom ska köpas av kommunen hör inte till vanligheterna.

Jon Sjölander håller med om att det kanske inte rimmar helt med moderat ideologi.

Artikelbild

| Jon Sjölander berömmer Löga Beach party, men tror att stranden området skulle kunna utvecklas ytterligare.

– Det finns många områden i kommunen som kan exploateras, och jag förespråkar sju dagar i veckan att det ska göras av privata entreprenörer. Men just det här området är svårt. Området betyder väldigt mycket för Västerviksborna. Det visar inte minst debatten kring gamla roddklubben.

Han beskriver det som att den nuvarande ägaren till roddklubben kört fast:

– Strandskyddet sätter starka begränsningar, och han kommer inte att tillåtas att använda roddklubben som bostad.

När det gäller Lögarebergen är inte Jon Sjölander ensam i sin åsikt. I Moderaternas valmanifest inför kommunalvalet finns att man ska undersöka möjligheterna till att göra Lögarebergen till en kommunal badplats.

Lögarebergen har en lång historia som en inofficiell badplats för Västerviksborna. För tre år sedan såldes stranden till arrangörerna av festivalen Löga Beach Party.

– Löga Beach Party är fantastiskt, men vi tror att man kan utveckla stranden ytterligare, säger Jon Sjölander.

Ursprungligen ägdes både Lögarebergen, roddklubben och ytterligare markområden av statliga domänverket. På 90-talet bjöd myndigheten ut hela markområdet till försäljning. Kommunen kunde ha utnyttjat sin förköpsrätt, men lät marken gå vidare till en privat exploatör

– Ska man vara efterklok borde kanske kommunen ha insett hur värdefull marken var för Västerviksborna, säger Jon Sjölander.

Jesper Björkman, delägare i Lögabaden, ställer sig inte helt avvisande till idén om att göra Lögarbaden till en kommunal badplats. Han och kompanjonen Johan Andersson har under tiden de ägt området haft problem med vandalisering och nedskräpning på området. Förra sommaren eldades till exempel en husvagn som användes som strandbar upp. Ägarna har till och med funderat på att hägna av området.

Samtidigt säger han också att Lögarebergen är ett av Västerviks attraktivaste lägen.

– Vi är öppna för att prata med kommunen, men det är också en ekonomisk fråga.

VT har sökt gamla roddklubbens ägare.