Efter en granskning har Skolinspektionen upptäckt att en elev på högstadieskolan Ludvigsborgsskolan i Västervik inte får den undervisning som hen har rätt till. Eleven bor på ett HVB-hem och har anpassad studiegång, vilket innebär att man läser de skolämnen som man har behov av. Elevens lärare på skolan skickar med eleven skoluppgifter hem till HVB-hemmet där eleven jobbar i en verksamhet som är inriktad på skolarbete. Skolinspektionen anser dock att HVB-hemmets verksamhet kan likställas med undervisning, och då personalen på HVB-hemmet inte är behörig lärare så har kommunen brustit mot skollagen. Den säger nämligen att endast behöriga lärare har rätt att undervisa elever som bor på HVB-hem. Kommunen ska nu åtgärda bristerna och redovisa åtgärderna senast den 21 mars 2017.

Ludvigsborgsskolans rektor Caroline Åhlund säger att det är hon som ansvarar för skolans elevers undervisning och att hon tillsammans med förvaltningsledningen ska skriva ett svar till Skolinspektionen.