I november 2017 skrev fastighetsägaren Lars Tholmarks advokat Björn Hellman till Västerviks kommun och begärde att kommunekologen Lars Kåremyr inte skulle få handlägga ärendet i fortsättningen.

Man hänvisade till att kommunen fällts av Justitieombudsmannen, JO, och att Lars Kåremyr var den tjänsteman som hållit i beredningen som ledde fram till fällningen.

– En annan tjänsteman vid nämnden bör överta handläggningen. Endast på det sättet kan en rättssäker process uppnås, skrev man då.

Fällningen handlade om att kommunen krävt skriftliga bevis på uppgifter som Lars Tholmark framfört i en intervju i Västerviks-Posten. JO ansåg att det var ett krav som det inte fanns stöd för i miljölagstiftningen. Däremot friades kommunen på några andra punkter där Tholmark var kritisk.

Nu vänder sig Tholmarks ombud advokat Björn Hellman till justitieombudsmannen igen.

– Trots att mer än sex månader gått har nämnden underlåtit att fatta beslut i jävsfrågan, skriver han till JO.

Han är kritisk till att Kåremyr fått fortsätta att arbeta med ärendet även under våren.

Förvaltningschefen Ola Karlsson säger att när brevet kom in i november så svarade miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ulf Jonsson (S) på det.

"Nämnden har fullt förtroende för kommunekologens kompetens, och kommer inte att överlåta ärendet till någon annan tjänsteman", stod det bland annat i svaret.

Ola Karlsson lägger till att det inte varit Lars Kåremyr som som fattat besluten.

– Alla beslut i den här frågan har fattats av nämnden. Varje gnutta ny information i ärendet som vi har fått fram har vi delgett nämnden.

VT har talat med Lars Kåremyr som säger att han inte kan kommentera anmälan, utan hänvisar till överordnade.