För några veckor sedan talade Västerviks Tomas Kronståhl med Tomas Eneroth på telefon om kommunens infrastrukturbehov.

– Vi sade då att det skulle följas upp med ett brev, säger Kronståhl.

Brevet har även ställts till Trafikverkets regionchef Lennart Andersson.

– Vi vill få med Trafikverket på banan, säger Kronståhl.

Det är kanske viktigt, inte minst med tanke på att kommunen vill att Trafikverket ska skjuta till 80 – 95 miljoner kronor till projektet. Kommunens del skulle ligga på runt 400 miljoner kronor.

– Vi vill att Trafikverket ska stå för anslutningen till E22 och en cykelbana, säger Kronståhl.

I brevet trycker man på att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är ett påstående som ifrågasatts bland annat på VT:s ledarsida. För några år sedan gjordes en beräkning av Trafikverket som visade på en hög lönsamhet. Sedan dess har den beräknade kostnaden stigit för projektet kraftigt, samtidigt har infartens läge flyttat norrut. Det finns anledning att tro att restidsvinsterna minskat.

Tomas Kronståhl säger att han fått uppgiften att projektet fortfarande är lönsamt.

Många har kritiserat projektet, inte minst sedan de nya beräkningarna framkom där investeringskostnaden steg och man planerade för ett nordligare läge.

Tomas Kronståhl håller fortfarande fast vid projektet. Han räknar upp företag som Elfa, Axcalta och Resinit som tar alla sina transporter via lastbil.

– I dag går de transporterna genom hela staden.

Framöver kommer frågan att diskuteras ytterligare på en utvecklingsdag.