Turerna kring gamla roddklubben har varit många och flera parallella processer har genom åren avhandlats. Kommunen har tidigare ålagt fastighetsägaren att ta bort den grind och förbudsskyltar som man anser hindrar allmänheten från platsen. Föreläggandet överklagades till länsstyrelsen som ställde sig på kommunens sida. Men under hösten kom ett bakslag för kommunen. Fastighetsägaren ansåg inte att det var orimligt att stänga ute allmänheten från platsen då man pekade på att marken under lång tid varit privat. Mark- och miljödomstolen gick på fastighetsägaren linje och hänvisade till tiden då platsen användes av roddklubben och dess medlemmar. Rätten ansåg alltså inte att platsen varit öppen för allmänheten. Sedan dess har kommunen arbetat med att få prövningstillstånd i den högsta instansen –  Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi tycker delvis att mark- och miljödomstolen tagit sitt beslut på felaktiga och oriktiga grunder, säger Carolina Stalebrant, tillförordnad miljö- och byggnadschef.

– Det finns det ena beviset efter det andra på att allmänheten har haft tillgång till platsen, lägger nämndens andre vice ordförande, Marie Stenmark (M), till.

Artikelbild

| Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen inte kunde ålägga fastighetsägaren att ta bort en grind och förbudsskyltar. Nu hoppas man kunne få prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

Det har pågått många parallella processer kring tomten och kommunen har förlorat två fall. Fanns det planer på att inte gå vidare?

– Nej. Vi konstaterade idag att som Västerviksbo så ligger det i själen att Lögarbergen och roddklubben är ett publikt och nyttjat område, svarar Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.