Det var i höstas som kommunen fattade beslutet, efter en motion från moderaten Harald Hjalmarsson. Han var kritisk till att man visade upp djur som inte är tama av naturen.

Beslutet vållade debatt – och överklagades.

Bland annat av debattören Janne Näsström som menade att cirkusar mäts med en annan, strängare måttstock än andra djurverksamheter.

Han och ytterligare en person menade att kommunen gick utanför sina befogenheter.

Förvaltningsrätten ger dock kommunen rätt:

– De politiska målsättningarna i en kommun måste få spela roll när den utnyttjar sin vetorätt mot upplåtelse på allmän mark, skriver rätten i sin dom.