Just nu inventerar Västervik, Vimmerby och Hultsfred gemensamt vilka behov regionens arbetsgivare har. Behovsinventeringen sker inom det gemensamma projektet Campus i Småland 2030. Som ett led i detta anordnades en workshop för arbetsgivare inom offentlig sektor på campus i Västervik under tisdagen.

– Vi har samlat arbetsgivare för att ta reda på deras kunskaps- och kompetensbehov inför framtiden, så att vi ska kunna locka hit rätt utbildningar, kurser och starta adekvata forskningsprojekt, säger Magdalena Skogholt som är processledare för samverkansprojektet Campus i Småland 2030.

Inför tisdagens workshop har arbetsgivarna fått svara på enkätfrågor. Svaren visar bland annat att det råder brist på lärare, förskollärare, sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor.

Artikelbild

| Målet med samverkansprojektet Campus i Småland 2030 är att avtala om 15 programutbildningar, 15 fristående kurser, 15 forskningsprojekt, samt 15 yrkeshögskoleprogram inom en treårsperiod. Både Jerry Engströmoch Magdalena Skogholt arbetar med projektet.

Arbetsgivarna lyfter också fram behovet av att göra yrkena attraktiva för framtidens arbetskraft. Ett av begreppen som lyfts fram i svaren är digitalisering.

En målsättning för samverkansprojektet är att inom en treårsperiod skriva avtal för att starta 15 programutbildningar, 15 fristående kurser, 15 forskningsprojekt och yrkeshögskoleprogram. Utbildningen ska ske i någon av de tre kommunerna.

Finns det verkligen ett behov för det här? Fixar inte arbetsgivarna det här själva?

– Jag upplever att det finns ett stort behov. Det är efterlängtat och efterfrågat, säger Magdalena Skogholt och tillägger att engagemanget från arbetsgivare inom offentlig sektor är stort.