– Det signalsystem som används på Tjustbanan mellan Linköping och Västervik och den norra delen av Stångådalsbanan mellan Linköping och Rimforsa är av en gammal sort som numera inte används på några andra sträckor i hela landet, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

LÄS ÄVEN:Kräver åtgärd för tågbanorna

Det besked man fått från Trafikverket är dock att det inte finns några planer på att ersätta detta förrän tidigast efter 2025.

Men att Tjustbanan och Stångådalsbanan halkar efter ställer till med en rad problem, menar Bodell.

Bland annat pågår en utbyggnad av ett helt nytt signalsystem som ska vara klart förbi Linköping 2024. Det nya och det gamla systemet är inte kompatibla med varandra.

Vidare behöver Kalmar länstrafik köpa in nya tåg.

– De nya tågfordonen är inte heller de kompatibla med den nuvarande lösningen utan kräver en upprustning av befintligt signalsystem.

– Om den här satsningen inte görs blir följden att de nya fordon som upphandlas och köps in överhuvudtaget inte kan trafikera Stångådals- och Tjustbanan.

I den skrivelse som överlämnades till Trafikverket på torsdagen, i samband med mötet, efterlyser regiondirektör Ingeborg Eriksson, trafikdirektör Karl-Johan Bodell och Helena Nilsson, som är regional utvecklingsdirektör, dialog om ett nytt beslut som omfattar en signalsystemsupprustning på de två sträckor det handlar om.