Såhär i vattenbesparingstider kan det faktum att man vattnat fotbollsplaner med dricksvatten i Västervik te sig förargligt, men så är det inte längre, åtminstone inte överallt. Vid Örbäcken har man redan vattnat på det "nya" sättet ett par somrar, men nu vattnar man på samma sätt vid Karstorps gräsplaner. Det man gör är att vattna med sjövatten.

– Man pumpar upp vatten från Kvännaren till en damm om dagarna, och så vattnar man ut det på nätterna, förklarar Anders Fröberg, vattensamordnare vid enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun.

Han berättar även att man brukade gå med otympliga vagnar med vattenslangar ut på gräset, men idag är slangarna nedgrävda och går automatiskt. Det nya bevattningssystemet infördes i juni i år.

Artikelbild

| Kvännarvattnet gör numera ordentliga skäl för sig.

– Det här har ju blivit mer och mer aktuellt de senaste åren, då vi haft torra somrar, säger Anders.

Han menar att man sparar väldigt många liter dricksvatten genom att vattna på det här sättet.

– Det man har vattnat med innan är processat vatten, som renats, PH-justerats och tillsatts med kemikalier.

Förutom att man sparar dricksvatten så finns det alltså en ekonomisk fördel.

– Sen är det bättre vatten att vattna med, gräset verkar växa bättre, säger Anders om sjövattnet.

Anders Fröberg lyfter att det finns en vattendom på hur mycket vatten man får ta upp ur Kvännaren och använda sig av, och att man är noga med att inte överskrida den gränsen. Han berättar att man vill bli bättre på att magasinera dagvatten så att även det kan användas till bevattning i framtiden.