Kalmar län Just nu förbereder Landsbygdspartiet oberoende (LPo) bildandet av en interimsstyrelse för sitt nya länsförbund i Kalmar län. Enligt partiets hemsida kan det bli tal om kommunavdelningar, om det finns tillräkligt stort intresse.

Partiet betecknar sig som oberoende och står fria i förhållande till såväl blockpolitik som den traditionella höger – vänsterskalan.

I partiprogrammet står bland annat att man är beredda att samarbeta med varje parti där man kan nå framgång för sina frågor. Vi har sökt länets kontaktperson utan resultat.