I ett pressmeddelande skriver alliansen att landstingets revisorer bedömer att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete mellan landstinget och länets kommuner i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen anser inte att majoriteten har gjort tillräckligt för att förbättra situationen för de unga som behöver vård.

– Vi ser behovet av att skapa en väg till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill att landstinget tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en app för att underlätta för barn och ungdomar att få hjälp i tid, säger Pierre Edström (L).

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V), med ansvar för psykiatrin, säger att revisorernas granskning var välkommen.

– Den är jätteviktig eftersom den ger en tydlighet. Elevhälsan ser olika ut i kommunerna och rapporten hjälper oss att se vilken riktning vi ska ta.

Tidigare saknades representanter från skolan i den samverkan som finns på ledningsnivå.

– Nu finns även skolcheferna med där, säger Linda Fleetwood.

Det som händer nu är att professionen i landstinget ska göra en utredning och ge svar på hur samarbetet ska stärkas. I oktober ska svaret vara klart för beslut i landstingsstyrelsen.

– Det handlar om att vägen in för att få hjälp ska vara enkel. Alla som jobbar med barn och unga ska veta till vem man ska vända sig, säger Linda Fleetwood.