Västerviks kommun påbörjade arbetet med att inventera alla hus i kommunen med enskilt avlopp redan 2007 och har systematiskt gått igenom område efter område.

– Vi har några år kvar, men några 16 år är det inte fråga om, säger Christer Hermansson.

Att alla enskilda avlopp ska vara godkända är viktigt av fler anledningar.

– Undermålig avloppsrening bidrar till övergödning av sjöar och hav, och kommer det in bakterier kan man få ett smittskyddsproblem.

– Tyvärr finns det fortfarande avlopp där det inte finns någon rening alls, utan det går rakt ut. Avlopp är en sak som folk sällan tänker på så länge det fungerar, säger Christer Hermansson.

VVS-fabrikanternas råd skriver också att utredningen om hållbara vattentjänster i somras lämnade över ett förslag till regeringen med införandet av en avloppsdeklaration som skulle innebära att alla med ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år.

– I Västervik har vi en variant av det. Sedan omkring tio år har det ingått i tillståndet för alla nya enskilda avlopp som byggts att de ska låta en oberoende entreprenör titta på avloppet var tionde år och rapportera till oss.

I Sverige finns 950 000 fastigheter som inte är anslutna till kommunalt VA. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969.