Husen ligger på Hagagatan och byggdes mellan 1954 och 1960. De får beröm för att de behållit sin 50-talsstil.

– De har flera detaljer som är tidstypiska, och utgör fina exempel på oförvanskade flerfamiljshus, skrev kommunen i samband med bygglovsansökan för drygt ett år sedan.

Då sade kommunen nej. Man ansåg att de tilltänkta vita PVC-fönstren skulle förändra husens karaktär. I dag har husen fönsterbågar och fönsterdörrar som omväxlande är målade i vitt och duvblått. Efter renoveringen skulle alla fönsterbågar vara vita.

Föreningen överklagade avslaget till länsstyrelsen som nu också säger nej:

– Växelspelet mellan det vita och det blå skulle försvinna, liksom det lätta uttrycket från bottenvåningens arkad som går igen i de smäckra fönsterpartierna, skriver länsstyrelsen.

När VT talar med en av de boende i husen, Yvonne Gustafsson, är hon besviken på domen. Fönsterbytet har varit efterlängtat. Hon räknar upp ett antal andra flerfamiljshus i Gamleby som kunnat göra renoveringar som förändrat husens utseende.

– Vi har svårt att förstå att våra hus skulle var så unika.