Torkan har påverkat hela Norden, Baltikum och norra Tyskland. Det lantbrukarna tampas med just nu är att säkerställa fodertillgången inför vintern.

– Det är ett extremläge och vi ligger ganska illa till, säger Joakim Andersson, ordförande i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Västervik.

Han berättar att lantbrukarna måste anpassa antal djur till den mängd vinterfoder som man uppskattar kommer att finnas. Själv driver han en gård med en besättning om 95 mjölkkor.

– Det är viktigt att man inte utfodrar med vinterfodret utan hittar andra lösningar. Vi har börjat stängsla skog (göra betesmark av skog reds anm.) och vi har skördat omogen säd till ensilage.

Inom LRF Sydost har man hållit telefonmöten och alla lantbrukare är hårt ansatta. Man letar efter marker som inte är skördade. Joakim Andersson uppmanar de som har mark där det växer vall att höra av sig till LRF så att lantbrukare och markägare kan komma i kontakt med varandra.

– Just nu är det även kö till slakterierna eftersom lantbrukare måste slakta ut för att anpassa besättningen till den fodermängd som kommer att finnas tillgänglig.

Många lantbrukare i kommunen är allvarligt oroade och Joakim Andersson säger att det handlar om att agera nu, inte vänta och tro att det ska bli bättre.

– I vinter kommer det inte att finnas något foder att köpa.

Han säger att det skulle behövas 50 till 60 millimeter regn snart, för att få en skaplig tredje skörd med ensilage.

– Vi ska inte kasta in handduken än. Men jag önskar verkligen att det börjar regna snart.