Den 20 mars skrev vi att en förundersökning inletts mot moderaten Harald Hjalmarsson. Det är chefsåklagare Åsa Adolfsson som leder förundersökningen som gäller missbruk av handling. Handlingarna som åsyftas är de e-postmeddelanden som Hjalmarsson ändrade i när de begärdes ut av SVT:s Uppdrag granskning i samband med deras granskning av Slottsholmen.

När vi når Åsa Adolfsson på måndagen är hon ganska förtegen om ärendet.

– Förundersökning pågår och det råder förundersökningssekretess. Vilket läge vi är i nu vill jag inte säga.

Är Harald Hjalmarsson delgiven misstanke om brott?

– Jag kan inte uttala mig om det.

Åsa Adolfsson säger att om Hjalmarssons agerande är brottsligt så kan det antingen bli tal om ett strafföreläggande – den misstänkte får då skriva på ett papper och erkänna brott istället för rättegång, och oftast får personen betala böter – eller så väcks åtal. Hur det blir med den saken vet inte Åsa Adolfsson än.

Har ni hållt något förhör med Harald Hjalmarsson?

– Vi har hållit en del förhör, det är allt jag kan säga.

Harald Hjalmarsson är politiker och det är valår. Påverkar det förundersökningen?

– Nej det påverkar inte vårt arbete. Vi hanterar varje anmälan objektivt. Däremot kan det påverka den enskilde.

Harald Hjalmarsson är även han fåordig om saken.

– Jag vet att det finns en anmälan, i övrigt har jag inga kommentarer.

Att det här sker samtidigt som det är valår, det är inget som påverkar?

– Nej det är det inte.