– Idrott är en av Sveriges största folkrörelser och i vår kommun ser vi ett antal områden där idrott för unga kan utvecklas, säger Harald Hjalmarsson (M).

En satsning som Moderaterna vill dra igång efter valet är att erbjuda fritt medlemskap under ett år i en idrottsförening för alla barn som börjar i första klass.

– Det blir en ingång i föreningslivet. Alla, oavsett var man bor eller kommer i från, ska få komma in i en idrottsförening.

Moderaterna listar fördelarna med att utöva idrott i en förening: Gemenskap, hälsan gynnas och skolresultaten blir bättre.

Jon Sjölander (M) säger att satsningen skulle kosta runt 100 000 kronor per år.

– Vi försöker pricka in det som är mest effektivt. Målet är att alla ska tillhöra en förening.

Hur ska barnen och deras föräldrar veta vilka idrotter det finns att välja på?

– En digital broschyr kommer att tas fram där föreningar är listade. Det här är en möjlighet för föreningarna. Det finns ett intresse från deras sida. Jag har ställt frågan och fått positiv respons, säger Jon Sjölander.

Moderaterna vill även öka antal idrottstimmar i skolan och stärka idrotten på fritidshemmen.

En annan viktig fråga är Bökensvedsområdet.

– I fullmäktige har ett gemensamt beslut fattats att en arenastad är en rimlig väg att gå. Vi vill att ett tydligt projekt startas, för att få ett grepp om helheten. Det kan handla om multihall, bostäder och kontor. Vi måste utforska vilka möjliga intressenter inom näringslivet som finns, säger Jon Sjölander.