Först fokuserade Lena Segerberg på cancervården. Hon konstaterade att flera cancersorter ökar, främst hudcancer.

– I dag drabbas var tredje invånare i Sverige av cancer under sin livstid. Det drabbar hårt, inte bara patienterna själva utan även de anhöriga, sade hon.

Nu vill man ta fram en handlingsplan som bland annat ska innehålla bättre möjligheter för tidig upptäckt av cancer men även fokusera mer på hälsofrämjande arbete, bland annat genom livsstilsmottagningar. Sådana finns i idag i länet.

– Vid minsta misstanke om att man kan ha drabbats av cancer ska man få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Vi ska också fokusera på att korta ledtiderna och innevarande mandatperiod kommer en klinisk prövningsenhet starta i Kalmar.

En sådan innebär att forskning och jobb kan gå hand i hand för de läkare som vill.

Man vill också satsa på en anhörigstrategi och lovar behandling inom fyra veckor, om inget annat anges i det standardiserade vårdförlopp som tagits fram för sjukdomen.

Angelica Katsanidou pratade om satsningar för att korta köerna. Kalmar län kommer få 75 miljoner av de utlovade tre miljarder som regeringen lägger på vården.

– Vi vill införa patientkontrakt med tydliga uppgifter där man får reda på om, när, och var vården ska ges. Och man ska få med sig en tid i handen, efter sitt första besök.

Pengarna också gå till personalförsörjning, effektiviserade vårdplatser och bättre vård till dem med stora vårdbehov.