Den akuta bristen på foder efter sommarens extrema hetta gör att allt fler lantbrukare kan tvingas nödslakta sina djur. Moderaterna i Kalmar län har därför lämnat in en motion till landstingsfullmäktige, där de föreslår att landstinget ska köpa in lokalproducerat kött – för hela vinterhalvåret.

– Många lantbrukare kan inte slakta djur som är inte tingade för försäljning. Då tycker jag att den offentliga sektorn måste ta sitt ansvar, och har vi ledig fryskapacitet så borde det fyllas med kött från trakten. Man kan bland annat hyra in fryscontainrar under en begränsad tid för detta, säger Malin Sjölander (M), oppositionsråd i landstinget.

Kommuner och landsting är ju styrda av lagen om offentlig upphandling, är det möjligt att köpa in dessa köttprodukter?
Artikelbild

| "Finns det en möjlighet att genomföra det så är jag övertygad om att man kommer försöka få till det", säger Lena Segerberg (S).

– Jag har kikat på en liknande motion i Värmland. Dem har redan ganska tuffa regler om att enbart upphandla svenskt kött, och nu har dem skärpt till det ytterligare och stöttar gärna de Värmländska lantbrukarna. Så det går att både följa reglerna och upphandla svenskt kött. Om andra landsting har klarat detta och då borde vi också kunna det.

I bland annat skolan så har man valt att servera mer kött, är det något som du vill se i landstinget?

– Absolut, jag tycker att det kan vara angeläget. Om jag har förstått det rätt så kommer det finnas en viss brist på spannmål och även på vissa grönsaker. Man pratar om att servera mat efter säsong, och nu har vi helt plötsligt fått en väldigt annorlunda höstsäsong med mer kött och mindre spannmål. Då tycker jag att landstinget ska ta sitt ansvar och anpassa sig till det.

När vi når landstingsrådet Lena Segerberg (S) under onsdagskvällen känner hon inte till motionen ännu.

Artikelbild

| Landsting och kommuner är styrda av lagen om offentlig upphandling. Men enligt Malin Sjölander (M) är förslaget möjligt trots detta.

– Lagen om offentlig upphandling sätter lite hakar i hjulen för detta. Det vår upphandlingsenhet gör är att upprätta delupphandlingar, för att man ska kunna få mer närproducerat i landstinget. Jag vet att upphandlingsenheten har varit på möten nu i dagarna för att se över om man skulle kunna göra något.

– Jag förstår att man vill göra allt för att hjälpa till. Finns det en möjlighet att genomföra det så är jag övertygad om att man kommer försöka få till det, sedan handlar det om hur man ska kunna förvara köttet också.