Skogsstyrelsen har med anledning av brandrisken gått ut med restriktioner till landets skogsentreprenörer. Restriktionerna försvårar produktionsarbetet och allt mindre timmer når våra sågverk och pappersbruk, skriver Moderaterna i Kalmar län i ett pressmeddelande.

Man vill därför bland annat ge Länsstyrelsen i uppdrag att samordna insatser för avverkningsarbetet, öka den nationella förmågan för släckning av skogsbränder och förenkla rekryteringen av deltidsbrandmän.

– Skogen är Sveriges och Kalmar läns största exportprodukt. Om industrin stannar, vilket snart kan vara fallet, riskerar det att skada både svensk och lokal konkurrenskraft och ekonomi, säger Harald Hjalmarsson (M).